Svärdslilja gul iris

svärdslilja

Foto: Sonja Bengtsson 2006-06-25

Svärdslilja (Iris pseudacorus L) hör till släktet Iris, blommorna är stora klargula. Bildar ofta stora bestånd, trivs bäst på våt och fuktig mark. Svärdslilja inplanterades till Europa, Brittiska öarna, norra Afrika och Medelhavsområdet. Gul iris har använts som en form av avloppsrening eftersom den har förmågan att ta upp tungmetaller genom sina rötter.

Site search Web search

powered by FreeFind

Till blommorna
Till Sonjas Hemsida
Sitemap

Copyright © 2010 sonjabengtsson.se