Brandliljan är flerårig

brandlilja

2005-06-15

Brandlilja (Lilium bulbiferum) blomningstid Juni-juli. Brandlilja är en urgammal flerårig kulturväxt som finns dokumenterad i svenska trädgårdar så långt tillbaka som på 1600-talet. Den växer förvildad i Sverige där den går att hitta på gamla hemman och övergivna torpställen. Brandliljan får smålökar som sitter i bladvecken och när dom ramlar ner på marken växer det upp nya plantor. Brandliljan växer vilt i Syd och Centraleuropa.

Site search Web search

powered by FreeFind

Till blommorna
Till Sonjas Hemsida
Sitemap


Copyright © 2010 sonjabengtsson.se