Vit Balkansippa påminner om vår vitsippa

Balkansippa

Balkansippa har sitt naturliga utbredningsområde på Balkan och i främre Asien och Kaukasus,
där den bl a växer i buskvegetation på upp till 2000 meters höjd.
Den ursprungliga arten är vanligtvis vit eller blå i olika nyanser och påminner i utseende om vår inhemska vitsippa


2005-04-24
Site search Web search

powered by FreeFind

Till blommorna
Börja om från början
Sitemap

Copyright ©2010 sonjabengtsson.se