Aklejan är flerårig

akleja

Foto: Sonja Bengtsson 2006-06-26

Aklejan Aquilegia vulgaris L se bild är den typiska växten för torp och gamla trädgårdar. Akleja känns igen på att den har fem yttre kronblad och fem inre med sporre formade till en upp och nervänd korg. Den förekommer i många färger rosa, röd, vit, ljusblå, mörrkblå, nästan svarta och dom kan till och med vara tvåfärgade. Alejan sprider sig lätt genom frön. Vi har en akleja med stor livskraft som tränger upp ur asfalten ungefär som en maskros kan göra.

Site search Web search

powered by FreeFind
Till blommorna
Till startsidan
Sitemap

Copyright © 2010 sonjabengtsson.se